Friday, January 2, 2015

Tugas Istri Didalam Rumah

  1. Senantiasa menjaga ibadah dan akhlaknya.
  2. Hendaklah senantiasa me,nbersihkan rumah menurut syariat Islam.
  3. Menyediakan makanan untuk suami tanpa disuruh atau diminta.
  4. Menyediakan makanan yaiig disukai oleh suami.
  5. Menjahit pakaian untuk su imi dan anak-anak.
  6. Mencuci pakaian suami dan anak-anak.
  7. Menyediakan keperluan-keperluan lain untuk Suami.
  8. Menjaga harta suami, tidak menyerahkannya kepada orang lain tanpa keijinannya.
  9. Mendidik anak-anak menjadi manusia yang beriman agar tidak membebankan ibu bapaknyaa di Akhirat kelak.
  10. Menjadi penghibur suami ketika dia berada di rumah dengan memberi layanan yang baik. Seorang isteri hendaklah menjadi kan rumah tangganya seperti surga buat suami dan anak-anak.
Tanggung jawab wanita tersimpul dalam sebuah Hadis Rasulullah yang bermaksud:
“Apabila seorang wanita menunaikan kewajibannya terhadap Tuhannya, mentaati suaminya dan menggerakkan peralatan tenunannya, maka seolah-olah ia membaca tasbih kepada Allah terus-menerus. Dan selama mana berkekalan alat tenunan itu pada tangannya maka seolah-olah ia sholat berjemaah. Apabila ia menjerang periuk unluk memberi makanan kepada anak-anaknya nescaya Allah menggugurkan semua dosanya (kecuali dosa besar).    

Sumber : http://kawansejati.ee.itb.ac.id/204-tugas-istri-di-dalam-rumah

Wallahualam

0 comments:

Post a Comment